Søk

Fiskevelferdsprisen til Cermaq

Cermaqs avdeling Holmvåg Settefisk ble vinneren da Norsk Fiskeoppdrett og Fiskevelferdsforumet delte ut Fiskevelferdsprisen 2021 under Aqua Nor.

Vinneren har gjort flere tiltak som har bedret kvalitet og overlevelse på fisken frem til yngelstadiet. Kvalitetsforbedringen kan de spore helt frem til slakteriet. Blant annet har de fokusert på flyttetidspunktet fra klekkeri, på fôrtildeling i startfôringskar og bedring av karhydraulikken.


Tanken bak prisen er å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak som de vil dele med andre og som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk- eller matfiskfasen.


Juryen har bestått av Aino Olaisen (fiskeoppdretter), Kristine Gismervik og Brit Tørud (Veterinærinstituttet) og redaktør Pål Mugaas Jensen (Norsk Fiskeoppdrett/kyst.no)