Søk

Fiskevelferdsprisen deles ut for første gang

Oppdatert: 30. aug. 2021


Fiskevelferdsprisen er et samarbeid mellom Norsk Fiskeoppdrett, Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet gjennom deres samarbeidsplattform Fiskevelferdsforumet.

Tanken bak prisen er å løfte frem de som har gjennomført konkrete tiltak som de vil dele med andre og som har ført til bedre fiskevelferd enten i settefisk- eller matfiskfasen.

Av de mange forslagene som er kommet inn, er det plukket ut 8 som har fått statusen nominerte.

Vinneren vil bli kåret under Aqua Nor på seminaret: «Fiskevelferd til hverdags. Praktiske verktøy i fiskevelferdsarbeidet» som arrangeres av Fiskehelseforumet onsdag 25.08, klokken 15.00 – 17:00.